Slik beholder du arven ved skilsmisse

Advokater fokuserer på et ark

Innholdsfortegnelse

Står du foran en skilsmisse og har mottatt arv fra foreldre eller andre mens dere var gift? Da kan det hende du må gi fra deg halvparten av arven i skilsmisseoppgjøret. Her får du vite hvordan du kan beskytte arvemidlene best mulig.

Selv om man ikke har særeie, finnes det et annet stort og viktig unntak fra regelen om likedeling av felleseie, nemlig reglene om skjevdeling. Reglene om skjevdeling gjelder også hvis man har delvis særeie, det vil si at kun enkelte av eiendelene inngår i den enes særeie.

Hvordan skjevdele arvemidler

Utgangspunktet er at en ektefelle kan kreve visse verdier holdt utenfor deling ved skilsmisse. Dette gjelder verdier som klart kan føres tilbake til midler man hadde ved ekteskapsinngåelsen, eller som man har fått som gave eller arv i ekteskapet fra andre enn ektefellen. Å holde midler utenfor på denne måten kalles skjevdeling av felleseie.

Utfordringen er at det er svært strenge krav til dokumentasjon. For å kunne skjevdele arvemidler, må du kunne klart spore penger og eiendeler man har nå tilbake til penger eller eiendeler du har fått i arv.

Det er du som har bevisbyrden for at midlene fortsatt er i behold ved ekteskapets opphør. Er det tvil, går det utover deg som mener å ha krav på å beholde arvemidlene fullt ut.

Sett arv inn i sparekonto

Et praktisk eksempel er at arvemidler går inn på en brukskonto hvor det også kommer inn blant annet lønn, feriepenger og julelønn med halv skatt. Så bestilles det ferietur og ny bil med midler fra brukskontoen, og man bruker penger på julegaver og annet forbruk. Selv om man tenker at arvepengene ikke spesifikt har gått til slike formål, vil denne sammenblandingen av midler på konto fort føre til at ingen av arvemidlene er i behold. Det hjelper ikke at saldoen på brukskontoen totalt sett viser at bare litt eller ingenting av arvemidlene er brukt opp.

Det er derfor lurt å sette arvemidler direkte inn på en egen sparekonto som kun skal brukes til konkrete formål. Bruker man penger fra kontoen til forbruk, vil i det minste de gjenstående midlene ansett å være i behold ved en senere skilsmisse.

Kjøpe bil eller bolig med arven

Hva om man bruker arvepengene til å betale ned boliglån eller til egenkapital ved kjøp av ny bolig eller hytte? Da vil pengene i de fleste tilfeller bli ansett å være i behold i eiendommen. Vilkåret er at man har god dokumentasjon på hele kjeden av pengeoverføringer, helt fra pengene ble mottatt i arveoppgjøret og til de er plassert i boligen.

Hvis du betaler ned lån på felles bolig med arvemidler, må du i tillegg lage en avtale med ektefelle som bestemmer hva dette skal bety for eierandelen ved en eventuell skilsmisse. Det samme må du gjøre hvis du bruker arvemidler til utbedringer av boligen som øker verdien. Hvis du ikke lager en slik avtale, risikerer du å ikke få en tilsvarende andel av verdiøkningen i oppgjøret, men kun en inflasjonsjustering av det du skjøt inn av arvepenger. Da kan du gå glipp av store beløp ved skilsmisseoppgjør hvis boligprisene øker. En slik avtale med ektefelle må lages som en ektepakt for å stå seg fullt ut i en skilsmisse.

Det samme gjelder ved kjøp av andre gjenstander, som for eksempel bil, båt eller innbo. Det er viktig å merke seg at ved kjøp av slike gjenstander vil det være verdien av gjenstanden på skjæringstidspunktet ved skilsmisse som vil være i behold, og ikke den opprinnelige kjøpesummen.

Låne bort eller forskudd på arv

Et annet praktisk eksempel, er at du låner noen av arvepengene du har fått til et barn som skal kjøpe seg en bolig. Hvis du ikke lager en skriftlig låneavtale med barnet som sier at pengene må betales tilbake, kan du risikere at arvemidlene ikke lenger er i behold, selv om du skulle få pengene tilbake fra barnet før skilsmissen er et faktum. Det hjelper da ikke å vise til at midlene har vært plassert i barnets bolig i mellomtiden.

Hvis du gir arvepenger videre til et barn som forskudd på arv, og ikke som et lån, bør du i stedet lage et gavebrev etter arvelovens bestemmelser. Da vil du verken ha pengene ved skilsmissen eller et krav om å få pengene tilbake fra barnet, og midlene vil dermed ikke inngå i skilsmisseoppgjøret.

Selv om du ikke kan spore eiendeler eller midler tilbake til arven du har mottatt, kan du i noen unntakstilfeller kreve eiendeler eller midler holdt utenfor delingen. Det skal imidlertid svært mye til for at skjevdeling kan skje i slike tilfeller, og du kan ikke forvente å få gjennomslag for det hvis saken havner i retten.

Kort oppsummert – her er fem ting du må passe på når du får arv mens du er gift:

  1. Sett arvemidlene direkte inn på en egen sparekonto eller overfør dem til en slik konto samme dag som du får dem
  2. Sørg for å ta elektroniske kopier av kontoutskrifter som viser alle inn- og utbetalinger på sparekontoen og lagre dem på et trygt sted
  3. Betaler du ned felles boliglån eller gjør utbedringer i felles bolig må du inngå ektepakt med ektefelle som viser ny eierandel
  4. Gir du et lån til barn av arvepengene må du lage en låneavtale som sier at pengene skal betales tilbake. Gir du pengene som forskudd på arv må du lage gavebrev.
  5. Bruk arvepengene på noe som stiger i verdi og ikke på forbruk. Ta godt vare på alle kvitteringer for det du har kjøpt.

Skjevdeling – arv

Skjevdeling av arv og andre verdier kan være en komplisert prosess med strenge dokumentasjonskrav, og reglene er ikke enkle å forstå. Vi ser ofte at det oppstår konflikter om arvemidler og annen formue i skilsmisseoppgjør, og slike konflikter ender ofte i dyre rettssaker.

Det er derfor anbefalt å søke hjelp fra en advokat med erfaring på fagfeltet for å sikre at alle krav om skjevdeling er oppfylt og at prosessen blir håndtert korrekt. Husk at misforståelser kan få store økonomiske konsekvenser, siden man risikerer at store midler som kunne ha blitt holdt utenfor, i stedet går inn i skilsmisseoppgjøret.

Unntak fra retten

Et unntak fra retten til skjevdeling, gjelder hvis skjevdeling vil føre til et resultat som er åpenbart urimelig. I en slik vurdering vil ektefellenes økonomiske situasjon ved oppgjøret og deres fremtidsutsikter, stå sentralt. Ut over dette er to momenter nevnt i loven, ekteskapets varighet og ektefellens innsats. Hvis den ene ektefellen har bidratt i vesentlig større grad enn den andre til for eksempel å følge opp barna, vedlikehold og opparbeidelse av bolig og hage, kan dette få betydning for den andre ektefellens skjevdelingskrav. Tanken bak er at ektefellene har brukt sin kapasitet og innsats forskjellig, og at dette vil påvirke den som ikke har bidratt mest økonomisk når oppgjøret skal skje.

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller trenger du bistand fra oss? Ta gjerne kontakt i skjemaet under, så svarer vi deg så snart som mulig.

Andre artikler

Innholdsfortegnelse