Særeie og ektepakt

Særeie

Utgangspunktet for ekteskap er at alt man skaffer seg sammen eller hver for seg i ekteskapet blir felleseie. Det innebærer at alt i utgangspunktet skal deles likt mellom ektefellene ved en eventuell skilsmisse. 

Det man har tatt med seg inn i ekteskapet, eller det man får i arv eller gave underveis i ekteskapet, kan man likevel i utgangspunktet kreve å få med seg ut av ekteskapet i form av skjevdeling. Her kan imidlertid egne regler om urimelige konsekvenser og andre forhold komme inn og sørge for at skjevdeling likevel ikke skal skje. 

Hvis man vil være sikker på at man kan holde eiendeler eller verdier utenfor deling i en eventuell skilsmisse, bør man bli enige om å opprette særeie. Særeie opprettes ved å fylle ut og signere på et skjema for ektepakt, og man må blant annet angi hvilke konkrete eiendeler som skal tilhøre den enkelte. 

Ektepakt

I tillegg til særeie, er det også mulig å avtale gaveoverføring av hele eller deler av en eiendom eller andre eiendeler, og man kan videre avtale at forskjellige regler skal gjelde for skilsmisse og dødsfall. 

Ektepakter må tinglyses i Ektepaktregisteret for å være gyldige. Overføring av eiendom må i tillegg tinglyses i Kartverket.

Vi bistår med inngåelse av ektepakt til fast, lav pris. Les mer i Priser og vilkår.

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Innholdsfortegnelse