Særeie og ektepakt

Særeie

Utgangspunktet for ekteskap er at alt man skaffer seg sammen eller hver for seg i ekteskapet blir felleseie. Det innebærer at alt i utgangspunktet skal deles likt mellom ektefellene ved en eventuell skilsmisse.

Det man har tatt med seg inn i ekteskapet, eller det man får i arv eller gave underveis i ekteskapet, kan man likevel i utgangspunktet kreve å få med seg utenfor delingen ved skilsmisse i form av skjevdeling. Her kan imidlertid egne regler om urimelige konsekvenser og andre forhold komme inn og sørge for at skjevdeling likevel ikke skal skje.

Hvis man vil være sikker på at man kan holde eiendeler eller verdier utenfor deling i en eventuell skilsmisse, bør man bli enige om å opprette særeie.

Hva er særeie?

Alle eiendeler og formue som er den enes særeie, skal holdes helt utenfor delingen mellom ektefellene ved skilsmisse. Gjeld som den ene har påtatt seg for kjøp av påkostning av en gjenstand som er dennes særeie, skal i utgangspunktet heller ikke trekkes inn i oppgjøret.

For at en avtale om særeie skal være gyldig, må den inngås ved å lage en ektepakt. Å avtale særeie innebærer at bestemte eiendeler skal eies kun av den ene ektefellen, eller at eierandelen skal være en annen enn halvparten hver. Særeie vil ikke bare påvirke eierforholdet mens man er gift, men også fordelingen av eiendelene ved en skilsmisse.

Særeie kan avtales for enkelte eiendeler eller deler av en formue, eller det kan gjelde for alt ektefellene eier. Det er mulig å avtale at den enes eierandel i for eksempel ektefellenes felles bolig, skal være den enkeltes særeie.

Man kan også få særeie ved at man har fått en eiendel eller formue i arv eller gave fra en arvelater. For at et slikt særeie skal stå seg, må det være bestemt av arvelateren i et testament eller gavebrev.

Det er strenge regler om formelle krav for ektepakter. Hvis man er i tvil, bør man sjekke om ektepakten er gyldig før man baserer seg på at særeie skal legges til grunn i et økonomisk oppgjør.

Merk også at reglene for fordeling av gjeld, både i og utenfor særeie, er kompliserte og med flere unntak, og vi anbefaler å ta kontakt for å få avklart hvordan gjeld skal fordeles og hvilke konsekvenser det har for oppgjøret.

Ektepakt

I tillegg til særeie, er det også mulig å avtale gaveoverføring av hele eller deler av en eiendom eller andre eiendeler, og man kan videre avtale at forskjellige regler skal gjelde for skilsmisse og dødsfall. 

Ektepakter må tinglyses i Ektepaktregisteret for å være gyldige. Overføring av eiendom må i tillegg tinglyses i Kartverket.

Vi bistår med inngåelse av ektepakt til fast, lav pris. Les mer i Priser og vilkår.

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Innholdsfortegnelse