Eiendomsrett

Privat

Vi har lang erfaring med alle juridiske forhold knyttet til eiendom for privatpersoner. Les mer om typiske områder vi bistår med nedenfor. 

Mangel ved kjøp av eiendom

De fleste kjøp og salg av eiendommer skjer helt uten problemer. I noen tilfeller oppstår det uenighet mellom kjøper og selger. Som regel gjelder uenigheten feil og mangler på eiendommen som kjøper oppdager først etter å ha overtatt eiendommen. 

Nye regler om kjøp og salg av eiendom som gjelder fra 01.01.2022 skal sikre at kjøper får bedre informasjon om eiendommen, herunder mulige feil og svakheter. Samtidig gjør de nye reglene at kjøper kan fremsette krav om erstatning for langt mindre alvorlige forhold enn tidligere. 

Vi bistår både kjøpere og selgere av eiendom i alle faser av tvister som følge av kjøp og salg av bolig. 

I første omgang vil bistanden gå ut på å kartlegge situasjonen og gi råd om hva som er den beste veien å gå videre. Det kan være at et forlik vil være klokt, mens i andre tilfeller er en rettssak ikke til å unngå. Vi har lang erfaring med rettssaker i slike saker, og vil håndtere alle formelle og praktiske forhold i sakens anledning.

Ofte vil man ha en forsikring som dekker det meste av kostnadene til å føre en rettssak om mangel ved bolig. Vi bistår med all kontakt med forsikringsselskapet og foretar direkte avregning av vårt honorar med selskapet. 

Nabotvister

Naboforhold er en kilde til mange tvister. Stikkord for de vanligste typer av tvister er høye trær som er nær nabogrensen, gjerder, oppføring av nye bygninger som påvirker naboens eiendom, rett til vei eller fordeling av kostnader ved felles vann- og avløpsledninger. 

Reglene for hva naboer kan gjøre er ofte kompliserte. Beregning av høyde på trær og gjerder, skjønnsmessige regler om støy og andre ulemper samt hvordan man løser tvister uten rettssak går igjen i våre oppdrag. 

Vi bistår i alle faser av nabotvister, og søker først å oppnå enighet ved avtale. Dersom det ikke går, vil vi gjøre alt for å oppnå en mest mulig fordelaktig dom som også kan etterleves i praksis.

Eiendomsgrenser, fradeling og rettigheter

Vi bistår med grensejustering, fradeling og seksjonering av eiendom, tinglysing av veiretter, bruksrett og andre rettigheter samt andre formelle forhold knyttet til endring av eiendom. 

Leie av eiendom

Vi bistår både ved utleie og leie av eiendom med blant annet følgende:

– Inngåelse og endring av leiekontrakt

– Oppsigelse av leieforhold

– Tvangsfravikelse som følge av mislighold av leiekontrakt

– Tvister om leieforhold i Husleietvistutvalget og for domstolene

Næring

Vi har omfattende erfaring som rådgiver for større aktører innen kjøp, salg, utvikling og utleie av bolig- og næringseiendom. Det gjør at vi kan tilby effektiv, solid og prisgunstig bistand innen juridiske tjenester for det profesjonelle eiendomsmarkedet. 

Eiendomstransaksjoner

– Bud med forbehold og andre bestemmelser

– Gjennomgang av eiendom og eiendomsselskap (due diligence) skalert etter omfang

– Forhandling om og inngåelse av kjøpekontrakt ved bruk av meglerstandarder

– Oppgjørsfunksjon for både eiendom og eiendomsselskap

Eiendomsutvikling

– Grunnerverv og opsjonsavtaler

– Regulering av eiendom

– Entreprisekontrakter

– Salg av prosjekter, boliger og næringseiendom

Utleie av eiendom

– Inngåelse og oppfølging av leiekontrakter for næringseiendom – meglerstandarder

– Oppsigelse og tvisteløsning

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.