Tvisteløsning og rettssaker

Vi har lang erfaring i tvisteløsning for både privatpersoner og bedrifter, og bistår regelmessig med rettssaker og andre prosesser innenfor følgende tvistetyper:

– Forliksrådet: Omtvistede pengekrav og andre saker i første instans

– Tingretten: Alle typer tvister og rettssaker, både småkravssaker og allmennprosess 

– Lagmannsretten: Anke på dommer, kjennelser og beslutninger i første instans

– Midlertidig forføyning og arrest i eiendeler

– Jordskifte og skjønn 

– Tvangsfravikelse av eierseksjon og i husleiesaker og andre tvangsfullbyrdelsessaker

Vi avtaler ofte en fast pris eller en kostnadsramme for tvister basert på forventet omfang. Se Priser og vilkår for nærmere informasjon.

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.