Selskapsrett og transaksjoner

Vedtekter, styreinstruks og instruks for daglig leder

Vi lager tilpassede vedtekter, instrukser for styre og ledelse og andre dokumenter som til sammen danner rammeverket for hvordan selskapet skal styres og ledes. Gode bestemmelser i rammeverket gir stabilitet og forhindrer uklarhet om hvordan eiere, styremedlemmer og nøkkelansatte skal forholde seg til formelle og operasjonelle forhold.

Fusjoner, fisjoner og kapitalendringer

Vi lager komplette dokumentpakker for fusjoner, fisjoner og kapitalforhøyelser og -nedsettelser. Vi samarbeider med flere revisorer og regnskapsførere som lager nødvendige bekreftelser.  

Kjøp og salg av virksomheter

Vi bistår i hele prosessen med kjøp og salg av virksomheter, herunder aksjeselskaper. Bistanden omfatter følgende:

– Forberedelser for selger: Tilpasninger og egen gjennomgang (selgers due diligence)

– Forberedelser for kjøper: Rydding i balansen, fremskaffelse av dokumenter til due diligence

– Bud med forbehold og betingelser

– Forhandlinger om, og inngåelse av, kjøpekontrakt for selskap eller innmat

– Oppgjørsfunksjon 

– Etterfølgende bistand med bl.a. justeringsavtaler for merverdiavgift

Styreverv

Vi har lang erfaring fra styreverv i en rekke bransjer. Vi tilbyr å stille som styreleder eller styremedlem i omstillingsfaser, eller for å sikre en løpende, profesjonell ledelse av virksomheten. Styrehonorar avtales på forhånd basert på forventet omfang. 

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Innholdsfortegnelse