Samboeravtaler

Hvorfor er det viktig å ha en samboeravtale?

Det kan være mange årsaker til at par velger å leve som samboere, og ikke gifte seg. For noen er dette et bevisst valg, for andre ikke. Det som uansett er viktig å vite, er at samboerskap ikke er likestilt med ekteskap når det kommer til for eksempel rettigheter når en av partene dør, eller når man går fra hverandre i et samlivsbrudd. Det er derfor lurt å skrive en samboeravtale eller -kontrakt og testament.

En samboerkontrakt har til hensikt å sikre partene, først og fremst økonomisk. Dersom man velger å ikke skrive en samboeravtale, vil det være sameieloven som vil være utgangspunktet ved et samlivsbrudd for fordeling av de økonomiske forholdene man hadde sammen.

Et eksempel: Hvis en av partene har gått inn med kr 1.000.000,- i egenkapital i boligen, og man ikke har en samboerkontrakt hvor dette er nedtegnet, kan den som har gått inn med egenkapitalen risikere å tape kr 500.000,- etter sameieloven ved et samlivsbrudd. Ved å dokumentere denne eierforskjellen i forbindelse med boligkjøpet i en samboeravtale, vil parten som har gått inn med egenkapitalen være sikret sin eierandel ved et samlivsbrudd.

Hva er viktig å ha med i en samboerkontrakt?

En samboeravtale bør være omfattende og skreddersydd til de spesifikke behovene og ønskene til paret som inngår avtalen. Her er noen nøkkelelementer som er viktig å inkludere:

 1. Partenes identitet: Fullt navn og personnummer for begge samboerne.

 2. Formål med avtalen: En kort beskrivelse av hvorfor avtalen opprettes, for eksempel å klargjøre økonomiske forhold og eiendomsrett.

 3. Bolig og boforhold:

  • Hvem eier boligen dere bor i, eller hvordan eierskapet er fordelt hvis boligen er kjøpt sammen.
  • Fordeling av løpende utgifter som husleie, strøm, internett, og andre felleskostnader.
 4. Eiendeler og økonomi:

  • Hvordan eiendeler og økonomiske midler som hver part bringer inn i samboerskapet skal håndteres.
  • Rett til å disponere over eiendeler (bruke, selge, pantsette)
  • Avtaler om erverv av felles eiendeler under samboerskapet, og hvordan disse skal fordeles ved eventuell separasjon.
  • Håndtering av felles og individuelle gjeldsforpliktelser.
  • Fordeling av felles utgifter

 5. Bankkonti og sparing:

  • Avtaler angående felles bankkonto(er) og bruken av disse.
  • Prinsipper for sparing og investeringer, både individuelt og som et par.
 6. Fordeling ved separasjon:

  • Hvordan eiendeler og verdier skal fordeles ved en eventuell oppløsning av samboerskapet.
  • Spesifikk håndtering av bolig, enten det kreves salg og deling av overskudd, eller om en part kan overta boligen under visse betingelser.
 7. Barn og familieforhold: Om relevant, avtaler om økonomisk støtte til barn, og hvordan samboerskapet påvirker familieforholdene. f.eks. Foreldreansvar og andre forhold knyttet til felles barn og barn fra tidligere forhold (særkullsbarn)

 8. Endringer og oppdateringer av avtalen: Prosedyrer for hvordan avtalen kan endres eller oppdateres i fremtiden.

 9. Underskrifter: Avtalen bør avsluttes med datert underskrift fra begge parter, som bekreftelse på at de har forstått og akseptert avtalens vilkår.

Det anbefales sterkt å konsultere med en juridisk rådgiver når man utformer en samboeravtale. Dette sikrer at avtalen er juridisk bindende og dekker alle relevante aspekter av samboerskapet.

Hva skjer ved dødsfall?

I Norge finnes det ingen lov som omhandler samboere og samboerskap, slik det er for ektepar med ekteskapsloven. Det betyr at det i tillegg til å ha en samboerkontrakt, er det ofte lurt å skrive testament. I arveloven er ikke samboere like godt sikret arverett etter avdød partner som lengstlevende ektefelle er. Arveloven sikrer lengstlevende samboers rett til å sitte i delvis uskifte dersom man har, har hatt eller venter felles barn. Dersom man ikke har felles barn, men særkullsbarn, vil det være fornuftig å skive et testament for å ivareta både lengstlevende samboer og særkullsbarn ved dødsfall på beste mulig måte.

Hva koster det?

Vi tilbyr faste, lave priser på samboeravtaler. Les mer her: Priser og vilkår 

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Innholdsfortegnelse