Samboeravtaler

Hvorfor er det viktig å ha en samboeravtale?

Det kan være mange årsaker til at par velger å leve som samboere, og ikke gifte seg. For noen er dette et bevisst valg, for andre ikke. Det som uansett er viktig å vite, er at samboerskap ikke er likestilt med ekteskap når det kommer til for eksempel rettigheter når en av partene dør, eller når man går fra hverandre i et samlivsbrudd. Det er derfor lurt å skrive en samboeravtale eller -kontrakt og testament.

En samboerkontrakt har til hensikt å sikre partene, først og fremst økonomisk. Dersom man velger å ikke skrive en samboeravtale, vil det være sameieloven som vil være utgangspunktet ved et samlivsbrudd for fordeling av de økonomiske forholdene man hadde sammen.

Et eksempel: Hvis en av partene har gått inn med kr 1.000.000,- i egenkapital i boligen, og man ikke har en samboerkontrakt hvor dette er nedtegnet, kan den som har gått inn med egenkapitalen risikere å tape kr 500.000,- etter sameieloven ved et samlivsbrudd. Ved å dokumentere denne eierforskjellen i forbindelse med boligkjøpet i en samboeravtale, vil parten som har gått inn med egenkapitalen være sikret sin eierandel ved et samlivsbrudd.

Hva er viktig å ha med i en samboeravtale?

Når man skriver samboeravtale, er det viktig blant annet å få med:

  • Hvem som eier hva, det vil si hvem tok med seg de forskjellige verdiene inn i samboerskapet, hva man har anskaffet av eiendeler mens man har bodd sammen og eier sammen, som f. eks. bolig og bil, og hva man har anskaffet mens man har bodd sammen med som en av partene har som særeie.

  • Rett til å disponere over eiendeler (bruke, selge, pantsette)

  • Fordeling av ansvar for gjeld

  • Fordeling av felles utgifter

  • Foreldreansvar og andre forhold knyttet til felles barn og barn fra tidligere forhold (særkullsbarn)

  • Fordeling av eiendelene og verdier ved et samlivsbrudd

  • Verdsettelse av eiendeler som skal fordeles til en av samboerne

Hva skjer ved dødsfall?

I Norge finnes det ingen lov som omhandler samboere og samboerskap, slik det er for ektepar med ekteskapsloven. Det betyr at det i tillegg til å ha en samboerkontrakt, er det ofte lurt å skrive testament. I arveloven er ikke samboere like godt sikret arverett etter avdød partner som lengstlevende ektefelle er. Arveloven sikrer lengstlevende samboers rett til å sitte i delvis uskifte dersom man har, har hatt eller venter felles barn. Dersom man ikke har felles barn, men særkullsbarn, vil det være fornuftig å skive et testament for å ivareta både lengstlevende samboer og særkullsbarn ved dødsfall på beste mulig måte.

Hva koster det?

Vi tilbyr faste, lave priser på samboeravtaler. Les mer her: Priser og vilkår 

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Innholdsfortegnelse