Kontrakter

Leverandør- og kundekontrakter

Gode kontrakter med leverandører, kunder og samarbeidspartnere hindrer konflikter og gir god flyt i virksomheten. Det er også viktig å beskytte seg mot uønsket bruk av varemerker og forretningshemmeligheter, samt å sikre seg fleksibilitet til å gjøre endringer i virksomheten uten å måtte reforhandle avtalen. 

Særlige kontraktsformer

Vi tilbyr bistand i særlige kontraktsformer som franchisekontrakter, agentavtaler, joint ventures, OPS og offentlige anskaffelser. Ta kontakt for å distutere nærmere hvordan vi kan bistå. 

Ta kontakt

Har du flere spørsmål eller vil ha bistand fra oss? Bruk skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig.

Innholdsfortegnelse